Komplexné cestovné poistenie, lacná dovolenka, dovolenka last minute, CA ANDROMÉDA TOUR, Liptovský Mikuláš.

Poistenie na cesty

Komplexné cestovné poistenie.

Cestovné poistenie je určené pre tých, ktorí chcú cestovať do zahraničia a chcú vylúčiť riziko finančných ťažkostí v prípade neočakávaných udalostí. Kompletné cestovné poistenie vám umožní vycestovať na dovolenku s vedomím istoty, že ste zabezpečený pre prípad náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny alebo zapríčinenia škody tretej osobe, a že sa kedykoľvek môžete obrátiť na asistenčnú spoločnosť so žiadosťou o pomoc. Komplexné cestovanie nie je finančne náročné keďže doba poistenia je zvyčajne v dĺžke do 14 dní, preto všetkým klientom odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie pred dovolenkou v zahraničí.

Pri neočakávaných udalostiach v zahraničí sa aj lacná dovolenka zmení na finančne náročnú záležitosť.

Rozsah krytia poistných udalostí sa líši podľa konkrétnych zmluvných podmienok jednotlivých poisťovní ale vo všeobecnosti sa poistné krytie týka hlavne poistenia liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenia batožiny, poistenie stornovania zájazdu, poistenie nákladov na záchrannú službu a podobne. Súčasťou komplexného cestovného poistenia bývajú aj asistenčné služby potrebné hlavne v prípade strate dokladov alebo v potrebe právnych služieb.

Cestovné poistenie nie je zahrnuté v katalógovej cene zájazdu. Klient si v prípade záujmu môže komplexné cestovné poistenie zjednať pri kúpe zájazdu. Poistná zmluva vzniká výhradne medzi cestujúcim a poisťovňou a to znamená, že prípadná poistná udalosť sa rieši vo vzťahu klient – poisťovňa. Podmienky komplexného cestovného poistenia sú súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu a sú klientovi odovzdané pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu. Súhrn služieb zahrnutý v komplexnom cestovnom poistení je uvedený v Zmluve o obstaraní zájazdu, resp. vám ich môžu poskytnúť predávajúci.

CA Androméda tour odporúča všetkým klientom uzavrieť komplexné cestovné poistenie pred odchodom na dovolenku v zahraničí.

Využite výhodné možnosti nákupu lacných last minute dovoleniek alebo výhodných first moment zájazdovPre aktuálnu ponuku kontaktujte CA Androméda tour Liptovský Mikuláš.