Palivový príplatok

Aktuality
Palivový príplatok

Palivový príplatok

30.5.2012

Vzhľadom k preukázateľne sa zvyšujúcim cenám pohonných látok sa jednotlivé CK rozhodli navýšiť cenu leteckých a autobusových zájazdov o palivový príplatok. Jeho výška je rôzna v závislosti od konkrétnej destinácie. Vo všeobecnosti sa jedná o nasledovné navýšenie palivového príplatku:

  • letecká doprava: 20-30 €

  • autobusová doprava: 5-8 €

Vo väčšine CK pritom vo všeobecností platí že zákazníci ktorí budú mať uhradenú plnú sumu zájazdu pred novo aktualizovanou výškou palivového príplatku, zákazníkovi sa už cena zájazdu nenavýši. Naopak, tým zákazníkom ktorí zaplatia CK len zálohu za zájazd budú vždy platiť aktuálny palivový príplatok platný v čase doplatenia poslednej splátky za zájazd. Zmena ceny konkrétneho zájazdu vzhľadom k zvýšeniu cien pohonných hmôt je ošetrená vo všeobecných podmienkach zmluvy o obstaraní zájazdu a CK sú oprávnené takýto zásah vykonať.