Cestovanie do zahraničia s deťmi

Aktuality
Cestovanie do zahraničia s deťmi

Cestovanie do zahraničia s deťmi

29.5.2012

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky odporúča rodičom, ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia Slovenskej republiky, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti.

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi a ktoré nadobudlo účinnosť dňa 26. júna 2009, sa počnúc dňom 26. 6.2012 budú všetky cestovné doklady vydávať ako individuálne cestovné doklady. Z uvedeného vyplýva, že od 26. júna 2012 sa už nebudú vykonávať zápisy detí do 5. rokov veku do cestovného dokladu rodiča. Podľa vyjadrenia Ministerstva vnútra SR budú však zápisy detí do 5. rokov vykonané v pase rodiča do 25. júna 2012 naďalej platné až do skončenia platnosti cestovného dokladu alebo do dosiahnutia 5. roku veku dieťaťa.

Niektoré krajiny (ako napr. USA, Nový Zéland, Litva, Taliansko, Holandsko) vyžadujú už v súčasnosti, aby každá osoba vrátane detí do 5. rokov veku mala pri vstupe do krajiny vlastný cestovný doklad.

Vzhľadom na skutočnosť, že v jednotlivých krajinách môže byť rôzna aplikačná prax, odporúča MZV SR občanom, aby sa pred cestou do zahraničia informovali o podmienkach cestovania detí na príslušnom zastupiteľskom úrade danej krajiny alebo aby používali aj deti pri cestách do zahraničia vlastné cestovné doklady.